Vidal Aymerich
Disseny
Influenciat per l'estudi dels nous moviments i de les últimes tendències en moda, el nostre equip de disseny crea constantment nous articles que composen les diferents col·leccions que elaborem cada temporada. El contacte continu i directe amb els nostres clients és també una font molt important en el procés de creació.

Utilitzant els materials i filaments de major qualitat, el nostre equip de producció fa realitat aquestes idees, mantenint els standards de producció europeus tant per les petites produccions com per les grans tirades.

Area 1

Area 2